Freelance (SEO-) copywriter
Telefoonnummer: 013 - 303 00 93

Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Alles vastleggen in voorwaarden vind ik niet wenselijk. Ik vind het wél belangrijk dat we open en respectvol met elkaar omgaan.
Deze voorwaarden zijn daarop een aanvulling:

 • Als je geïnteresseerd bent kun je een offerte aanvragen.
 • Het aanbod uit de offerte is vrijblijvend en blijft 60 dagen geldig.
 • Als je akkoord gaat met de offerte, gaat Bureau Taalvast voor je aan de slag.
 • Bureau Taalvast gaat zorgvuldig om met vertrouwelijke informatie.
 • Als je de opdracht wilt onderbreken of stoppen dan betaal je voor de uren die Bureau Taalvast tot dan heeft gemaakt.
 • Als je de opdracht tijdens de uitvoering wilt aanpassen dan verrekent Bureau Taalvast meer- of minderwerk.
 • Na afronding van de opdracht ontvang je een factuur op basis van de offerte en gemaakte afspraken.
 • De betalingstermijn van Bureau Taalvast is 14 dagen.
 • Als je niet of te laat betaalt dan geeft Bureau Taalvast de zaak uit handen. Je betaalt dan de buitenrechtelijke kosten bovenop de opdrachtkosten.
 • Een tekst die is geschreven voor een website past niet automatisch in offline communicatiemiddelen zoals een brochure of magazine. En andersom. Ook kan de doelgroep verschillen. Bureau Taalvast levert graag kwaliteit. Daarom kun je alleen in overleg met Bureau Taalvast de teksten gebruiken voor een ander communicatiemiddel dan afgesproken.
 • Bureau Taalvast bedenkt en schrijft alles zelf. Bureau Taalvast staat daarvoor in en beschermt jou als klant als dat nodig is.

 

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in Tilburg.